نویسنده = ������������ �������� ������
معرفی روشی جدید برای برآورد ضرایب توابع گویا

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389

محمدعلی شریفی؛ بابک امجدی پرور؛ موسی شیبانی


روشی برای تبدیل سامانه‌های تصویر متشابه به یکدیگر

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388

سید شهرام جزائری جونقانی؛ محمدعلی شریفی