نویسنده = فرحناز تقوی
تعداد مقالات: 6
1. Effect of Earth’s Magnetic Field on Prerequisites for Lightning Initiation in Thunderstorm

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 173-188

10.22059/jesphys.2019.279456.1007108

Babak Sadeghi؛ Farahnaz Taghavi؛ Amir Abbas Shayegani Akmal


3. تشخیص و پایش توفان گرد و غبار غرب ایران با استفاده از روش‌‌‌های سنجش از دور

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-96

10.22059/jesphys.2013.35600

فرحناز تقوی؛ الهه اولاد؛ طاهر صفرراد؛ پرویز ایران‌نژاد


4. ارزیابی پیش‌بینی‌‌های کوتاه‌مدت بارش مدل عددی WRF در منطقه ایران در دوره یک‌ماهه

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 145-170

10.22059/jesphys.2013.35196

فرحناز تقوی؛ ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر