نویسنده = فرحناز تقوی
Effect of Earth’s Magnetic Field on Prerequisites for Lightning Initiation in Thunderstorm

دوره 46، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 173-188

10.22059/jesphys.2019.279456.1007108

Babak Sadeghi؛ Farahnaz Taghavi؛ Amir Abbas Shayegani Akmal


تشخیص و پایش توفان گرد و غبار غرب ایران با استفاده از روش‌‌‌های سنجش از دور

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 83-96

10.22059/jesphys.2013.35600

فرحناز تقوی؛ الهه اولاد؛ طاهر صفرراد؛ پرویز ایران‌نژاد