کلیدواژه‌ها = uncertainty
تعداد مقالات: 4
2. Development of a regional attenuation relationship for Alborz, Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-50

10.22059/jesphys.2015.55909

Azad Yazdani؛ Milad Kowsari؛ Sargol Amani


4. تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی

دوره 26، شماره 1، بهار 1379

کارن آساتوریانس؛ علی فاتحی؛ علی اکبر اسلامی