کلیدواژه‌ها = تاوایی پتانسیلی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی دینامیکی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی سطوح زبرین و زیرین

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 401-421

10.22059/jesphys.2019.265143.1007034

منصوره عبداللهی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی


3. توازن و امواج گرانی– لختی در یک مدل کژفشار دولایه‌ای

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 189-201

10.22059/jesphys.2012.29125

محمد جغتایی؛ علیرضا محب الحجه؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


4. شکست توازن و تولید امواج گرانی– لختی در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 241-257

10.22059/jesphys.2012.24845

محمد میرزایی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی