کلیدواژه‌ها = گرانی سنجی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه بین منظم‌سازی‌ تیخونف و تجزیه مقدار تکین قطع شده در وارون‌سازی داده‌های گرانی سنجی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 523-534

وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ رضوان سلطان آبادی