بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تعاریف، اصول ریاضی تصحیح برون راند شیب در لرزه نگاری سه بعدی، اثر تصحیع برون راند شیب به روش انتگرال گیری روی داده های سه بعدی گرگان ارائه و بررسی می شود. برای اعمال فرایند برون راند شیب به داده ها، ابتدا لازم است مراحلی از پردازش روی آن ها انجام شود. پس ازآماده سازی داده ها برای تصحح برون راند شیب، مقاطعی در مکان های معینی تهیه کرده و پس از تصحیح برون راند شیب روی داده ها، یک بار دیگر در همان نقاط همان مقاطع را به منظور بررسی اثر فرایند، تهیه نموده ایم. از مقایسه مقاطع قبل وبعد از تصحیع برون راند شیب، می توان اثر این فرایند را روی داده های واقعی بررسی کرد. این تحقیق نشان می دهد که بهبود کیفیت داده ها پس از اعمال برون راند شیب قابل ملاحظه است و نمی توان از آن صرف نظر کرد. شیب لایه های زیرزمینی در منطقه گرگان که از آن برداشت لرزه نگاری سه بعدی صورت گرفته، بین0 تا 50 درجه متغیر است. مراحل کار با استفاده از نرم افزارپروماکس نسخه 7.1 روی دستگاه IBM-590صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article the definitions and the basic mathematics of the 3D DM0 are explained. Also the effect of Kirchhoff integral 3D DM0 method is considered on the Gorgan real 3D seismic reflection data. To achieve this goal, some seismic sections of 3D stacked data plus some velocity spectra on some points are prepared after required preprocessing of the data.
After 3D DM0 corrections, the seismic sections are prepared on the same lines, and also velocity spectra are prepared on the same points. Comparing the sections before and after DM0 correction, the effect of the 3D-DM0 process will be revealed. The results have shown that the quality of the processed data has significantly improved by the 3D-DMO Kirchhoff integral method, and the process cannot be eliminated from the processing sequence.
The dip angles of the layers are between 0 to 50 degrees in the Gorgan area where the data are collected. The work is implemented by using PROMAX 7.1 software on IBM-590 system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dip move out
  • static correction
  • trace
  • Zero offset