اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نتایج بررسی امکان تشخیص ذخایر زمین گرمایی شمال غرب ایران با روش اکتشافی مگنتوتلوریکMT آورده شده الست. این پژوهش روی داده های 60 ایستگاهMT در منطقه ای به وسعت 30 کیلومتر مربع واقع در نزدیکی شهرستان خوی صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل و در نهایت تفسیر داده های به دست آمده از مدل های های دوبعدی استفاده شد. عملیات پردازش داده ها با نرم افزارPROCMTو تفسیر داده ها به کمک نرم افزار GEOTOOLS صورت گرفت. پس از تحلیل داده هایMT امتداد لایه های منطقه مورد مطالعه شرقی- غربی تشخیص داده شدو در ادامه در راستای پرو فیل های شمالی- جنوبی با مدل سازی های دوبعدی وارونه به روش،وارونه سازی واهلشی سریع (RRI) برای دومد قطبیدگی (پلاریزاسیون) TEوTMآنومالی های کم مقاومت در اعماق 500 تا 2000 متری تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

We have used magnetotelluric equipment to investigate the possibility of an existing geothermal reservoir in an area close to the city of Khoy located in the north-west of Iran. Data of 60 stations were collected in this area of about 30 square kilometers. To perform the data processing procedure, we used a computer program called PROCMT, and for in interpretation of available data a computer program called GEOTOOLS was used.
We recognized an east- west trend for the observed anomalies in this area. In two dimensional modeling of north- south profiles using rapid relaxation inversion (RRI) on TE and TM, low resistivity anomalies were found at a depth of 500 to 2000 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geothermal
  • inversion
  • Khoy
  • magnetotelluric