کشال کوهستان و تنظیم به حالت تعادل:مطالعه عددی

نویسندگان

چکیده

برای مطالعه اثرات کوهستان بر هوای اطراف و بالای آن تعدادی آزمایش عددی صورت گرفت.تمرکز اصلی آزمایش های بیشتر بررسی نقش ناهماری ها در پدیده تنظیم جو پایدار است.براساس نتایج بدست آمده از آزمایش های انجام دشه موارد زبر قابل ملاحظه و شایان ذکراست.
در فرایند تنظیم زمینگرد که به لحاظ نظریه های قبلی سرانجام منجر به ایجاد حالت تعادل زمینگرد می شود در اینجا حالت نهایی جو مورد مطالعه دارای تعادل زمینگرد نیست.این نتیجه در واقع تاییدی عملی بر نظریه اخیر در این ارتباط است که بیان می دارد فرایند تنظیم لزوما منجر به ایجاد تعادل زمینگرد نمی شود.برای آگاهی مبنای نظری این نظریه می توانید به مراجع ذکر شده در متن مراجعه نمایید همچنین مشاهده شد ارتفاع ناهمواری نقشی اساسی در دوره زمانی تنظیم دارد.جو ناپایدار با وجود کوهستان های با ارتفاع بیشتر به مدت زمان بیشتری نیاز دارد تا به تعادل نهایی برسد.
پیش بینی تشکیل جبهه از نتایج مطالعات نظری در زمینه تنظیم زمینگرد است.این پیش بینی در حیطه میان مقیاس جو صادق است و روابط به کاربرده شد.در معادلات مصالعات نظری شامل جملات معرق جو در مقیاس میانه اند.در مطالعه حاضر با ملحوظ نمودن ناهمواری در سطح زمین جبهه کلاسیک پیش بینی شده در فرایند تنظیم زمینگرد مشاهده نشد.بر عکس هنگام حذف اثر کوهستان این پدیده مشاهده می شود.البته در یکی از آزمایش های انجام شده الگویی مشابه اگلوی جبهه کلاسیک اما با طول و عرض کوچک تر مشاهده می شود.
نسبت انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل آزاد شده در دوره تنظیم برای دو حالت محاسبه انرژی جنبشی بر اساس سرعت های باد واقعی (به دست آمده از اجرای مدل) و حالت استفاده از باد زمینگرد(محاسباتی با استفاده از ارتفاع ژئوپتانسیل به دست آمده از اجرای مدل) به ترتیب بزرگ تر و کوچک تر از مقدار پیش بینی شده در مطالعات نظری اند.
ارتباط بین عدد فرود و مقدار کشال در جو بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که در مراجع موجود است.به طور مشخص برای عدد فرود در محدوده 0/1 تا 1 منحنی کشال دارای نقطه اوجی است که قبلا پیش بینی نشده است.
علاوه بر سه مورد اشاره شده توسط اسمیت پدیده شاخه شاخه شدن وامواج گرانی لختی متتشره شده در راستای قائم به عنوان دو منبع اصلی دیگر برای تحولات کشال مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Series of experiments is carried out to investigate the influence of a mountain on air flows around and over it. Experiments were concentrated on the role of orography in the adjustment process. Based on the results of experiments, we find that: (1) the final equilibrium state of the atmosphere is not geotropically balanced. The height of mountain influences the adjustment period; higher mountains make the adjustment period longer. (II) Fronts are not observed during geotropic adjustment, unlike what was suggested before. Although frontal features appear on the maps, their length scales are shorter than those of the atmospheric fronts. (III) The ratios of kinetic energy to the potential energy released during adjustment are smaller and larger than those predicted by the theory when, kinetic energy is computed from respectively geos trophic and actual winds. (IV) For small Froude numbers, the relation between mountain drag and Froude number is more complicated than what has already been suggested. (V) In the nonlinear regime studied here, splitting of flow and vertically propagating internal gravity waves are found as other major mechanisms for drag development in addition to the three possibilities suggested by Smith for linear regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adjustment
  • Energetic of adjustment process
  • Front
  • Mountain Drag