تحلیل زمین لرزه سال 1990 فورک(داراب) در جنوب ایران

نویسنده

چکیده

زمین لرزه فورک در چین خوردگی های زاگرس و در فاصله 130 کیلومتری شهر داراب در استان فارس به وقوع پیوست و باعث تخریب گسترده و لی تلفات جانی به نسبت کمی گردید.از مشاهدات صحرایی و توزیع پس لرزه ها امتداد شمال غرب-جنوب شرق برای گسل مسبب و سازو کاری از نوع معکوس با مولفه کوچکی امتداد لغز تخمین زده می شود.پس لرزه های ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری محلی نشان می دهند که طول گسلش حدود 40 کیلومتر و عمق آن حدود 30 کیلومتر گسترش داشته اند.اغلب پس لرزه ها در عمق 10 الی 20 کیلومتری رخ داده اند و توزیع پراکنده ای دارند که بیانگر پیچیدگی گسلش است.افت تنش متوسط حدود 25 بار و جابجایی متوسط حدود 25 سانتی متر تخمین زده می شود.
زلزله فورک یکی از نادرترین حادثه ها:با بزرگی بالا 6 در ناحیه زاگرس است.لذا خصوصیات حرکت زمین به هنگام این زمینلرزه باید برای طراحی سازه های منطقه آسیب دیده مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Fork earthquake occurred in Zagros mountains at a distance about 120 km from Darab city in Fars province, producing extensive destruction but relatively low rate of human loss. Field investigation and the distribution of aftershocks suggest an east-west trend faulting with a reverse mechanism having a small strike-slip component. The locally recorded aftershock activity was extended to a length of about 40 km and a depth of about 30 km. The majority of aftershocks took place at a depth range 10-20 km and was scattered indicating a complex mode of faulting. The result of waveform inversion indicated that the mainshock had mainly reverse mechanism and the source process included two main fault slip. The total seismic moment was calculated to be M0= 3.1 x 1025 dyne cm. The calculated maximum dislocation was about 50 cm and the obtained moment magnitude was Mw = 6.2. The average stress drop was estimated to be 25 bar and the average dislocation was 25 cm. The Fork earthquake is one of the rare events that has occurred in Zagros suture zone with magnitude greater than 6. Therefore, the ground-motion characteristics during the mainshock should be considered for the high safety design of structures in the damaged area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active faults
  • aftershock activity
  • Fork (Darab) earthquake
  • seismicity and seismotectonics of Zagros
  • source mechanism
  • Source parameters