مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه به بررسی جرخندزایی مدیترانه در دوره یک ساله و اثر آن در آب و هوای خاورمیانه پرداخته شده است . به این منظور از میانگین های ماهانه ارتفاع ژئوپتانسیلی و تاوایی نسبی در سطوح 500،850، 1000 فکتوپاسکال، همچنین میانگین ماهانه ضخامت بین دو سطح 1000و 850 هکتوپاسکال برای مطالة کژفشاری سطحی استفاده شده است . به علاوه پس از بررسی تمام سامانه های کم فشار در فاصله زمانی اول ژوئیه 2001 تا اول ژوئیه 2002 – تعداد 27 سامانه کم فشار متوسط و قو ی شناسایی شده و شدت، مسیر حرکت، محل شکل گیریوبرای هر چرخند مطالعه شده است.
نتایج نشان می دهد که شدت و تعداد رویداد چرخند برای کل ناحیه مدیترانه ازاوایل ژوئن 2001 تا اواخر سپتامبر 2001، نسبت به ماه های دیگر دوره مورد مطالعه، کاهش قابل ملاحظه ای دارد که بیشتر به دلیل جابه جایی مرکز پرارتفاع جنب حارهای به عرض های شمالی تر است. همچنین مرکز کم فشار خلیج فارس در تابستان که در سمت جنوب غرب مونسون آسیایی شکل می گیرد، از تقویت سامانه های کم فشار دینامیکی در شرق مدیترانه و حرکت شرقی آنها جلوگیری می کند. از اوایل ماه اکتبر تا اواخر ژانویه ، در نتیجه تضعیف ائر سامانهء پر ارتفاع جب حاره ای در شمال مدیترانه، فعالیت چرخندزایی در دریای اژه و خلیج جنوا تشدید می شود. از آن جا که این سامانه ها پس از تقویت روی دریای مدیترانه – حرکت شمال شرقی دارند – در آب و هوای جنوب خاورمیانه تاثیر چندانی ندارد . از ماه فوریه تا امه – احتمال وقوع چرخند در شمال افریقا افزایش می یابد که بیشتر به دلیل گردایان دمایی شدند بین سواحل شمال آفریقا و دریای مدیترانه است . هنگامی که این روی کشور عربستان و دریای سرخ قرار می گیرند بر آب و هوای خاورمیانه تاثیر می گذارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A mean diagnostics analysis for a period of one year (July 2001-July 2002) of Mediterranean cyclones and their impacts on the Middle East weather is carried out. The diagnostic tools used in this study are the monthly mean geopotential height and relative vorticity at 850 and 500 hPa as well as the monthly mean 1000-850 hPa thickness. In addition, using an objective method about 30 cyclones were identified that occurred in the Mediterranean region during the period of one year. The characteristics of each cyclone, such as duration, intensity, path, source region and its dynamic were examined. The results show that the strength and the number of cyclones in the whole Mediterranean region are significantly decreased during the period of early June until the end of September, largely due to the movement of the subtropical high to the higher latitudes. Also, the Persian Gulf pressure trough, which is an extension of the southwest Asia monsoon, acts to weaken the intensity of cyclones and slow down their eastward movement in the eastern Mediterranean region. During early October until the end of January, as the effect of subtropical high is weaken in the northern Mediterranean, cyclogenesis activity increases over the Aegean Sea and the Gulf of Genoa. Since these cyclones move northwards, their effects are rather weak in the Middle East weather. From February to May, the cyclonic occurrences in the northern Africa increase, mainly due to the strong temperature gradient between the North Africa coast and the southern Mediterranean. As these cyclones move over the Saudi Arabia and the Red Sea, the Middle East weather is affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclogenesis
  • geopotential height
  • Gulf of Genoa
  • Mediterranean Sea
  • Middle East
  • Relative vorticity
  • Thickness