خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران

نویسندگان

چکیده

ئممال غرب ایران از لحاظ لرزه خیزی یکی از مناطق فعال فلات ایران به شمار می رود و در قرن گذشته زمین لرزه های مخرب متععدی راتجربه کرده است . از سال 1996 مؤسسه ژنوفیزیک دانئمگاه تهران یک شبکه لرزه نگاری تله متری در شمال غرب ایران نصب کرد . هدف اصلی شبکه لرزه نگاری به صورت ارتباط تله متری به ایستگاه مرکزی توسط مثبت ایستگاه لرزه نگاری و مطالعه منشا و علت زمین لرزه ها در این منطقه است . اطلاعات از هر ایستگاه لرزه نگاری شمال غرب ایران ارائه می شود . پاسخ دستگاه با اعمال یک سیگنال واقع در فتح آباد در حوالی تبریز مخابره می شود . در این مقاله مشخصات کلی شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران ارائه می شود پاسخ دستگاه با اعمال یک سیگنال مصنوعی شامل بسامدهای مختلف با دامنه واحد به عنوان اطلاعات ورودی به سامانه ( سیستم ) و منحنی پاسخ سامانه به متابه خروجی تعیین شده است شبکه لرزنگاری جدید در راستای اطلاع رسانی و هشدار برای زمین لرزه ها طراحی شده است این شبکه به منظور بررسی توزیع مکانی فعالیت لرزه ای و شناسایی چشمه های لرزه زا سازوکار و هندسه گسلش و نیز ایجاد آگاهی جامعه در خصوص علل اثرات و کاهش بلایای طبیعی ایجاد شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Northwest Iran is one of seismically active regions in Iranian plateau and has experienced many destructive earthquakes in the past centuries. Since 1996, the Institute of Geophysics, University of Tehran has deployed a telemetric seismic network in northwest Iran. The main purpose of the network is the acquisition of seismic data originated in a set of eight remote seismological stations, and investigation of the origin of processes that cause earthquakes in this region. The data is transmitted from each remote station through telemetric link to a central station located at Fatabad near Tabriz city where all the information is processed. In this paper, an overview of the northwest seismological network in Iran is presented and the instrument response is calculated by applying a synthetic signal (sine wave) which consists of different frequencies with uniform amplitude (unit volt) to the system as input. The new seismological network has been oriented towards forecasting and warning capabilities concerning earthquakes. It is to study the spatial and temporal seismic distribution to identify seismogenic sources, its mechanism and geometry; and to create public awareness about the causes, effects and mitigation of natural hazards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data processing
  • Remote seismic station
  • response curve
  • Seismicity of northwest iran
  • Seismic telemetric network