مطالعه آهنگ یخبندان قطره های باران در اثر هسته بندی ناهمگن(در منطقه گیلان)

نویسندگان

چکیده

مطالعه هسته بندی یخبندان ناهمگن یکی از مهم ترین زمینه های مطالعات هواشناسی در خلال 20 سال اخیر که مورد توجه دانشمندان فیزیک ابر قراردارد.گرچه پیشرفت هایی دراین زمینه ها حاصل شده است هنوز هم ابهاماتی در مورد فرآیندهای هسته بندی وجود دارد.
در این پژوهش مدل بسگی دما- زمان آهنگ یخبندان نمونه باران هایی که از منطقه شمال کشور(گیلان) در خلال پاییز و زمستان 1379 تهیه شده با دستگاه های صفحه سرد و نخ ماهیگیری بررسی شده است.
غلظت هسته های یخبندان غوطه وری در ابرهای کومه ای و پوششی به ترتیب(20/44-14/31 ) و (13/8-11/9 ) بر آورد شده است.تعدادی این هسته ها با آنچه پژوهشگران دیگر از جمله والی(1994 ) کویر و لاوسون(1984) و راجرز و یو (1996) به دست آورده اند مطابقت دارد.غلظت هسته های به دست آمده از مقادیر فراروری که از پژورژه های مختلف باروری ابر منتج شده فاصله زیادی دارد.بنابراین ابرهای منطقه گیلان دارای پتانسیل بارورسازی خوبی هستند.این نتایج می تواند اطلاعات ارزشمندی را در شناخت سیستم های ابری منطقه مورد مطالعه و پیش بینی میزان موفقیت آمیز بودن باروزسازی آنها را در اختیار پژوهشگران فیزیک ابر قرار دهد.
قبل از انجام هر گونه پروژه بارورسازی مصنوعی ابرها انجام آزمایش های زمینه ای لازم و ضروری است تا هزینه های گزافی که صرف بارورسازی ابرها می شود اتلاف نگردد.
انجام این آزمایش ها با صرف هزینه اندک نه تنها باعث کاهش ضریب اقتصادی هزینه در پروژه های کارای بارورسازی ابر می شود.بلکه خطر سقوط هواپیمای تحقیقاتی درون ابر را نیز کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During the last twenty years, heterogeneous freezing nucleation has been one of the important fields of study in meteorology, and, it has been of special interest to cloud physicists. However, despite much success in this field there remain numerous ambiguities in the ice nucleation process.
Using both, cold plate and fishing line apparatus, the drop freezing rate due to heterogeneous nucleation has been studied at constant temperature and constant cooling on rain samples over Gilan (near the north coast of Iran) during the autumn and winter, 2000-200 1.
The immersion freezing nuclei concentrations obtained in cumuliform (14.31-20.44 m3) and stratiform (11.9-13.8 m3) clouds are in good agreement with the results of previous researchers as Vali (1994), Cooper and Lawson (1984), Rogers and Yau (1996). These are, however, much less than the amounts reported by various cloud seeding projects faced with over seeding problem. Therefore, Gilan area clouds have very good seeding potential. These results can provide valuable information about recognizing cloud systems in the experimental area, and let physicists predict the success of their cloud seeding program projects.
Before carrying out any artificial cloud seeding project, it is necessary to do some laboratory experimental work to prevent unnecessary expense. These low-cost experiments, not only, decrease the economic coefficient of efficient cloud seeding projects, but also the danger of airplane accident inside the clouds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freezing rate
  • Heterogeneous nucleation
  • ice nucleous concentration
  • immersion freezing nucleous
  • overseeding
  • Seeding efficiency