به کارگیری امواج پایین رونده در لرزه نگاری درون چاهی برای تضعیف بازتاب های تکراری

نویسندگان

چکیده

از ویژگی های شاخص داده های VSP شناسایی آسان بازتاب های تکراری در امواج بالا رونده است. در این مقاله نشان داده شده است که می توان از روی امواج پایین رونده کارآمدترین عملگرهای واهمامیخت پیش یاب را برای تضعیف بازتاب های تکراری طراحی نمود. این عملگرها بازتاب های تکراری موجود را به نحو مطلوبی تضعیف می نمایند و تاثیر مخربی بر بقیه قسمت های رکورد VSP ندارند. همچنین نشان داده شده است که اگر این عملگرها واهمامیخت روی داده های خط لرزه نگاری سطحی در مجاورت چاه اعمال شوند ضمن تضعیف بازتاب های تکراری موجود در مقطع لرزه نگاری سطحی همخوانی بهتری نیز بین رد حاصل از پردازش داده های VSP و مقطع لرزه نگاری سطحی پدید می آورند. این امر یکی از ممهمترین کاربردهای روش VSP است و اطمینان کافی را برای پردازشگر و مفسر داده های لرزه نگاری سطحی در زمینه حذف امواج تکراری فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the exclusive beneficial characteristics of VSP data is the possibility of identifying multiple reflections, which exist in upcoming waves. As shown in this paper, powerful predictive deconvolution operators can be designed from down going waves in order to suppress the above-mentioned multiples. In this study VSP data from the south of Iran was used to suppress multiples from nearby surface 2D seismic data.
The designed operators suppressed multiples from surface seismic data properly without creating any destructive side effects on the rest of the record. The results indicate that the application of deconvolution operators not only suppressed the multiples from 2D seismic data but also produced a better correlation between VSP data and the final 2D seismic section. Seismic data and required software packages for this study were provided by the National Iranian Oil Company

کلیدواژه‌ها [English]

  • Down going waves
  • Multiple reflections
  • Predictive Deconvolution
  • Upcoming (Upgoing) waves
  • VSP processing