تأثیر شدت دگرگونی و میزان تخلخل بر سرعت انتشار موج p در سنگ های دگرگونی ناحیه ای (زون سنندج سیرجان - منطقه سد زاینده رود)

نویسنده

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش لرزه نگاری سطحی نحوه توزیع سرعت موج p در سنگ های دگرگونی ناحیه ای منطقه سد زاینده رو د (زون سنندج- سیرجان) بررسی می شود. مطالعات صحرایی با سیستم لرزه نگار 24 کاناله دیجیتال انجام شده است. تحلیل داده های لرزه ای نشان می دهد که سرعت موج p در سنگ های دگرگون منطقه با عمق به صورت خطی افزایش می یابد و از معادله v(z)3200+6.5.z تبعیت می کند. میزان تغییرات سرعت موج p برحسب شدت دگرگونی (از اسلیت به شیست) از سطح تا عمق 0 35 متری به طور پیوسته از 3300 تا 5475 متر بر ثانبه با گرادیان سرعت 6/5 (ثانیه/1) تغییر می کند. بالا بودن گرادیان سرعت (در سنگ های دگرگونی بین 0.5 تاه) نشان می دهد که وجود تنش های زمین ساخت عامل گسترش لرزه ها و شکستگی ها در سنگ های دگرگون منطقه است، تخلخل ثانویه در سنگ ایجاد می کند، به دلیل عملکرد فرسایش، هوازدگی دو قسمت های سطحی، گرادیان تغییرات سرعت با عمق را تشدید می نماید. با استفاده از فرمول زمان متوسط و میزان تخلخل لرزه ای برحسب شدت دگرگونی در سنگ های منطقه، از سطع تا عمق 350 متری به طور پیوسته از 5/5 به کمتر از 1 درصد کاهشی می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper the distribution of P-wave velocity in regionally metamorphosed rocks of the Zayandeh-rud dam has
been investigated. The data collection has been carried out by a 24 channel digital device. Data analysis shows that
P-wave velocity in metamorphic rocks increases with depth continuously following the linear equation v(z) = 3200+6.5 z . The P-wave velocity in accordance with metamorphic grades from slate to schist changes from 3200 m/s at surface up to 5475 m/s at 350 m depth.
High velocity gradient in metamorphic rocks of the study area is a consequence of changes in metamorphic grades from surface to the investigated depth and the effects of surface weathering. The calculation of porosity based on Wyllie (1965) equation indicated that the porosity has changed from 5.5% at the surface to less than 1% at the 350 m depth continuously, which is in agreement with litho logical changes from slate to schist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metamorphic rocks
  • Porosity
  • P-Wave
  • velocity gradient