اثرات توپوگرافی ناحیه ناهموار در ارتفاع ژئوئید

نویسنده

چکیده

اثرات جرم های توپو گرافی در تعیین ارتفاع ژئوئید در سه جمله تعریف شده است.این سه جمله عبارت اند از اثر مستقیم توپوگرافی روی گرانی - اثر غیر مستقیم اولیه توپوگرافی روی پتانسیل و اثر غیر مستقیم ثانویه توپوگرانی.مارتینس(1998 ) و نهاوندچی(2000 ) معادلات متفاوتی را براس محاسبه این اثرات معرفی کرده اند.
دراینجا روش های متفاوت مربوط به این دو مولف برای منطقه کوهستانی(کوه های راکی) با هم مقایسه می شوند و اختلاف این دو رهیافت و به صورت عددی محاسبه می شود لازم به ذکر است که از اثر ثانویه غیر مستقیم به علت کوچکی آن در این تحقیقات چشم پوشی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effect of topographical masses on geoid height determination is described by three terms : the direct topographical effect on gravity, the primary indirect topographical effect on potential and the secondary indirect topographical effect on gravity. Martinec (1998), Sjoeberg and Nahavandchi (1999) and Nahavandchi (2000a) derived different equations to compute these effects. These different approaches for computing the effects over a rugged terrain area (Rocky Mountains) are compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct topographical effect
  • indirect topographical effects
  • rugged terrain