عملکرد روش های مختلف برآورد ذوب برف با استفاده از داده های اقلیمی مصنوعی در شبیه سازی جریان

نویسندگان

چکیده

شبیه سازی ذوب برف از اهمیت بالایی در مدیریت حوزه های برفی برخوردار است. اما کمبود داده همماره از موانع جدی در چنین تحلیل هایی است، باعث گردیده که رویکرد به استفاده از مدل های ساده تر در این خصوص باشد. مقاله حاضر تلاشی است برای شبیه سازی این فرآیند در حوزه های فاقد آمار با استفاده از روش های پیچیده تر که در آن داده های کمیاب مورد نیاز، از داده های معمول تولید شده اند. بدین منظور، مدل هایSWAT درجه- روزSNOW17 , SRM مورد استفاده قرار گرفته که ترکببی از روش های مبتنی بر درجه حرارت، درجه حرارت تابش، بیلان انرژی هستند. این روش ها برنامه نویسی شده، در غالب زیربرنامه هایی به مدل SWAT وصل گردیده تا بتوان از امکانات تولید داده های هواشناسی آن بهره مند شد، هم چنین مشابهت لازم را در تحلیل های متفاوت به دست آورد برای ارزیابی روش ها از ایلاات حوزه معرف امامه که ذوب برف عمده منابع آبی را تشکیل می دهد، استفاده شده است. نتابج عملکرد بهتر ، روش بیلان انرژی با استفاده از داده های مصنوعی در مقایسه با سایر روش ها را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Snowmelt-runoff simulation is an important concern in different aspects of snowy watershed management. But data scarcity is often an obstacle in such a simulation. Inadequate data has restricted the modelers to employ simpler methods. The present paper is aimed at modeling ungauged snowy catchments with more complicated methods, wherein the required data has been generated. For this objective the SWAT (Soil and Water Assessment tool), Degree-Day, SRM, and SNOW17 are identified for detailed evaluations, which are combinations of temperature, temperature-radiation and energy budget based methods. These methods have been programmed and linked with the SWAT model so as to take advantage of SWAT weather data generation capability, and also to ensure uniformity in evaluation of the snowmelt algorithms. Off line performance evaluation of these selected modules has been carried out for the Ammameh watershed in Iran. The results show better performance of the energy budget method using synthesized data, compared with solely simple temperature-based method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snowmelt simulation
  • SWAT Model
  • Synthetic climate data
  • Ungauged catchments