به کار گیری صافی های تغییر شکل برای همسان سازی موجک های حاصل از چشمه ارتعاشی و انفجاری

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه برای رفع مشکلاتی که متفاوت بودن موجک های لرزه ای به هنگام پردازش داده های لرزه ای بازتابی بوجود می آورد‘ دو نوع صافی تغییر شکل دو طرفه ازنوع بازگشتی طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. مشکلات بالا به خاطر بکارگیری دو چشمه انرژی متفاوت یعنی انفجاری (دینامیت) و نوسانی (وایبرو سایز) در یک خط لرزه نگاری ایجاد می شوند.
در این مقاله نشان داده شده است که موجک دو طرفه حاصل از خود همبستگی سویپ ارتعاشگر در اثر اعمال صافی تغییر شکل طراحی شده‘ به یک موجک الی تبدیل می شود. انجام عمل مشابه روی موجک چشمه انفجاری با استفاده از صافی تغییر شکل مربوطه موجب ایجاد موجک الی دیگری می شود. همسان سازی نهایی موجک های الی حاصل با اجرای دیکانولوشن (واهمامیخت) از نوع اسپایک و یکی کردن طیف دامنه برای هر دو نوع موجک به کمک صافی های بسامدی تکمیل می شود. در این مقاله ضمن ارایه طراحی صافی های تغییر شکل دو طرفه از نوع بازگشتی‘ نتایج به کارگیری آنها برای همسان سازی موجک های مختلف و رفع مشکلات ناشی از به کارگیری چشمه های متفاوت روی مقاطع لرزه ای مصنوعی و برای مدل های زمین با لایه بندی افقی و شیبدار نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Vibroseis is the cheapest and the most convenient source of energy for seismic data acquisition. Unfortunately, in certain areas continuous seismic date acquisition with Vibroseis is not possible (due to the varying terrain conditions, jungles woods and swamp or others environmental problems). Impulsive sources, alternatively, can be used to maintain continuous subsurface coverage and to keep the fold at the desired level.
Different seismic sources usually generate different seismic wavelets. Vibroseis source produces a two-sided signal after correlation, whereas an impulsive source results in a one¬sided (causal) signal. During interpretation, if the above mentioned differences, the would mat be taken into account resulting seismic sections could possibly reveal false facies changes.
In this study we showed that how one could solve this problem by applying two-sided recursive (TSR) shaping filters. We employed a deterministic, non-trace adaptive procedure considering the known parts of the seismic signal.
The proposed strategy contains a minimum-phase conversion of both the Vibroseis and impulsive seismic data. It followed by a deconvolution and subsequent bandwidth limitation in the frequency range of data using a zero-phase band pass filter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital filtering
  • impulsive seismic source
  • seismic data processing
  • TSR-shaping filter
  • Vibroseis
  • wavelet adjustment