مدل سازی سه بعدی زمان سیر اولین رسیدهای امواج درونی در محیط های لایه ای با تغییرات جانبی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی برای ردیابی سه بعدی امواج درونی و تعیین زمان سیر اولین رسیدهای آنها در محیط هایی که سرعت انتشار موج و ضخامت لایه ها دارای تغییرات جانبی هستند‘ معرفی می شود. اساس کار در این مطالعه‘ حل معادله ایکونال در سه بعد بروش تفاضل های محدود می باشد. برنامه رایانه ای تدوین شده (EATT_3D) علاوه بر تعیین زمان سیر پرتو‘ مشتقات جزئی آن را نسبت به پارامترهای مدل نیز محاسبه می کند. بنابراین‘ برنامه تدوین شده نه تنها برای مدل سازی مستقیم و سه بعدی زمان سیر امواج درونی کاربرد دارد بلکه در برگردان سه بعدی زمان رسید امواج درونی هم قابل استفاده می باشد(نگارندگان از این برنامه سه بعدی زمان رسید امواج زلزله های منطقه تهران برای تعیین مدل پوسته استفاده کرده اند).
برای کسب اطمینان از کارایی برنامه تدوین شده از داده های مربوط به دو مدل مصنوعی استفاده شد. دقت نتایج مدلسازی و سرعت اجرای برنامه کاملا رضایت بخش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A method of three-dimensional ray tracing and model parameterization is presented. The method is intended for propagation media with a
laterally varying velocity and thickness. Developed algorithm in this study (FAIT-3D) is based on the shooting ray tracing technique and solves 3-D
Eikonal equations using finite difference methods. While rays are being traced, the traveltimes and their partial derivatives with respect to
parameters of the model grids are calculated. In order to evaluate the
adequacy and robustness of the algorithm, two synthetic models with several in-line profiles were used. The results surpassed our expectations in
several ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D arrival time inversion
  • 3D ray-tracing
  • 3D seismic tomography
  • 3D travel time modeling
  • crustal modeling