زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن

نویسندگان

چکیده

زلزله 29 آبانماه سال 1368(برابر با 20 نوامبر 1989) با بزرگی 7/5 درجه در مقیاس امواج سطحی به شهر گلباف کرمان بیشترین خسارت را وارد کرد. به منظور بررسی این زلزله و مطالعه پسلرزه های آن در چارچوب یک طرح پژوهشی بین بخش فیزیک دانشگاه کرمان و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ‘ شبکه موقت زلزله نگاری در منطقه گلباف نصب گردید. طی 40 روز رکورد گیری متجاوز از2500 پسلرزه ثبت شد که از آن میان تعداد 394 زلزله تعیین محل شدند. رو مرکز زلزله ها در امتداد گسله های منطقه د رنواری با عرض 20 کیلومتر و بطول 50 کیلومتر قراردارند که بیشتر در عمق 5 تا 25 کیلومتر توزیع شده اند. مکانیسم زلزله اصلی و همچنین مکانیسم اشتراکی تعدادی از پسلرزه ها حاکی از روراندگی است که در آن سطح گسلش دارای امتداد شمال شمال غرب- جنوب جنوب شرق با شیب 70 درجه بسمت جنوب غرب است و قطعه شرق گسله بزیر قسمت غرب رانده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

On Novermber 20th, 1989, an earthquake with Ms=5.7 destroyed the Golbaf city in the Kerman province. To study the main shock and aftershocks, the Institute of
Geophysics, Tehran University, with cooperation of the Physics Department, Shahid Bahonar University of Kerman installed a temporary seismic network for about 40 days.
During this period more than 2500 events were recorded, among them 394 shocks were processed and located.
The epicenters of processed earthquakes were mostly distributed along the fault zone with 50 Ian length and 20 km width, and from 5 to 25 km depths. The mechanism
of main shock and the composite fault plane solution of aftershooks indicate thrusting, where the fault planes show a NW-SE striking with about 70° dip toward SW. It seems
that east parts of fault planes moved to the beneath its west parts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golbaf earhtquake
  • Mechanism
  • temporary seismic network