مطالعه کانسار هادی قلعه زری بیرجند با استفاده از روش الکترومغناطیس VLF

نویسندگان

چکیده

اگر ماده رسانایی دریک میدان مغناطیسی قرارگیرد‘ در آن جریانهای الکتریکی که به جریانهای ادی معروفند القا می شود و در مسیرهای بسته ای جاری می شوند. این جریانها به نوبه خود تولید یک مغناطیسی ثانویه می کنند. بنابراین در هر نقطه از فضای اطراف هادی ‘ میدان کلی ترکیبی از دو میدان مغناطیسی اولیه و ثانویه است. بطور کلی نتیجه این ترکیب یک میدان مغناطیسی است که بیضی وار قطبیده شده است.
در روش VLF میدان ا ولیه توسط آنتن هایی که امواج الکترومغناطیسی با بسامد 5 تا30 کیلو هرتز منتشر می کنند بوجود می آید. این امواج بصورت دوایر متحد المرکز افقی در اطراف آنتن پراکنده می شوند و در محل اندازه گیری بصورت یکنواخت فرض می شوند. اساس روش VLFاندازه گیری و تجزیه و تحلیل میدان مغناطیسی کلی حاصل از ترکیب میدان اولیه و میدان ثانویه بوجود آمده به وسیله یک هادی است. دراین مقاله کشف کانسار هادی با روش الکترومغناطیسی VLF مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه‘ کانسار مس قلعه زری در فاصله 180 کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند می باشد‘ در تابستان 1374 اندازه گیری بر روی 21 پروفیل در امتداد شرقی- غربی انجام گرفته و با استفاده از روشهای متداول تفسیر شده اند. نتایج بدست آمده درباره موقعیت رگه‘ عمق و ضخامت آن با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و مطالعات ژئو فیزیکی IP و مقاومت ویژه تایید شده اند. احتمال تشخیص گسلهای سطحی با این روش نیز بررسی و به کمک مطالعات زمین شناسی و بررسی منطقه دو گسل پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Presence of a conductive body in a magnetic field causes inductive currents to now in the body. The secondary magnetic field of this currents adds to the primary magnetic field. The receiver then respor.ds to the resultant of the arriving primary and secondary fields, so that the response differs in both phase and amplitude.
In the VLF method the primary electromagnetic field has
frequency of 5 to 30 KHz, and is received as a plane wave at the measuring point. In this paper we are using the VLF method in the
area of a copper mine (Ghaleh Zary copper mine) located 180 kIn south of the city of Birjand.
Measurements were carried out along 21 east-west profiles and the usual methods were used in the interpretation of data. The VLF results agree well with both geological information and the results of
IP measurements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • copper deposits
  • electromagnetic method of VLF
  • Ghaleh Zary mines in Birjand