مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مدل یک بعدی هیدرولیکی برای بادهای کوه – دشت تهران ارائه می شود. با توجه به نقش باد کوه – دشت در انتقال آلاینده ها و تشکیل لایه وارونگی شبانه‘ مطالعه حاضر از اهمیت کاربردی برخوردار است.
ورودی های مدل از شرایط اقلیمی تهران گرفته شده اند. مدل که بر اساس یک دستگاه معادلات ساده شده اولیه است‘ خواص فیزیکی پدیده باد کوه- دشت را تا حد قابل قبولی بدست می دهد‘ این خواص شامل‘ وقوع بیشینه سرعت در حدود¼عمق لایه کوه- دشت ‘ وابستگی زمانی تغییرات سرعت و دمای پتانسیل در عمق لایه کوه- دشت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper a one - dimensional hydraulic model for katabatic winds in Tehran is presented.
Such winds, considering low-level inversions in urban areas, have important effects on air
pollution transport. The inputs of the model is acquired from climatic observations for this area. The model although simple, predicts the properties of the local winds within acceptable levels.
The maximum speed in its vertical profile occurs at about 1/4 of the depth of the katabatic wind.
The wind speed and temperature profiles of the flow are time dependent

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic and hydraulic models
  • inversion
  • katabatic wind