مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای

نویسندگان

چکیده

سازوکار زلزله قائن – بیرجند با بزرگی 3/7 در مقیاس امواج درونی با استفاده از رو ش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در این مطالعه امواج اولیه با دور ه بلند ثبت شده در شبکه لرزه نگاری جهانی(GDSN) می باشد. نتایج یک صفحه گره را امتداد لغزراستگرد و صفحه دیگر را امتداد لغز چپگرد نشان می دهند. با تجزیه و تحلیل داده های زمین شناسی و زمین ساختی و همچنین مشاهدات صحرایی و توزیع پسلرزه هایی که در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله اصلی رخ داده اند و ترکیب آنها با نتایج حاصل از این مطالعه‘ صفحه ای که در راستای 312 درجه قرار گرفته به عنوان صفحه گسله موجد زمین لرزه در نظر گرفته شده است. دو محور از محورهای اصلی تقریبا به صورت افقی قرار گرفته و محور سوم قائم می باشد. نتایج نشان می دهند منطقه در معرض یک تراکم و فشار شدید از سوی صفحه اوراسیا توسط بلوک های پایدار افغانستان و ترکمنستان قرار دارد. جابجایی متوسط در این زلزله حدود70 سانتیمتر و افت تنش آن Mpa 1/2 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Moment tensor inversion was carried out to invert the source mechanism of the Ms = 7.3
May 10, 1997, Qaen-BiIjand, Iran, earthquake. Waveforms of long-period P-wave recorded by a number of stations of the Global Digital Seismic Network (GDSN) on vertical components were
used in the inversion. The inverted result shows one nodal plane of right-lateral strike-slip faulting and another of left-lateral strike-slip faulting. From the geological data, tectonic settings, field
observations and epicentral distribution of early aftershocks, the nodal plane striking in the azimuth of 3120 is preferred as fault plane. 1vo principal axes lie almost horizontally and one
vertical. These show that the region is subject to a strong compression and pushing from Eurasia plate through the Afghanistan and Turkmenistan stable blocks. An average dislocation of jj Rj 70
em and a stress drop of 2.1 MPa can be inferred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focal mechanism
  • Moment tensor inversion
  • principal stress axis