معکوس سه بعدی داده های گرانی

نویسنده

چکیده

به منظور تفسیر آنومالی گرانی حاصل از یک معدن کرولیت در جنوب – غرب ایران , از مسئله سه بعدی استفاده کرده ایم.
روش معرفی شده توسط لیزر و کوبیک 1983 , و توسعه یافته توسط لوی 1997 , برای داده های گرانی با دقت زیاد , برای تعیین شکل سه بعدی آنومالی , آزمایش شده است. نتایج حاصل از حل مسئله معکوس توسط گمانه های حفاری اخیرا در منطقه تأیید شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To interpret the gravity anomaly of a Koromite mine in south - west of Iran, we have used the three dimensional inversion problem. The method introduced by Last and Kubik (1983) and improved by Lewi (1997) for high precision gravity data has been tested to determine the 3-dimensional form of the anomaly. The results of the inversion process have been approved by exploration drill holes in the area recently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residual Gravity Anomaly
  • Three dimensional Inversion