تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف

نویسندگان

چکیده

این مقاله روشی را برای تفسیر ترکیبی داده های مغناطیسی و رادیومتری هوابرد ارائه می کند. نهشته مس پورفیری دره زار در مجموعه ماگمایی ارومیه دختر ایران مرکزی واقع شده است. آلتراسیون آرژیلیک و پتاسیک به راحتی در سطح زمین قابل مشاهده نیستند . توزیع مکانی داده های ژئوفیزیکی با سنگ شناسی و الگوی آلتراسیون مطابقت دارد. نهشته مس پورفیری دره زار به عنوان منطقه کنترلی برای تعیین میزان همبستگی بین داده های ژئوفیزیک هوایی ومنطقه کانی سازی در نظر گرفته شده است. داده های مغناطیسی و رادیومتری هوایی و داده های ژئوشیمی ، آلتراسیون و ژئوفیزیک زمینی به کمک روش همبستگی متعارف با هم ترکیب و آنالیز شده اند. این روش برای جداسازی مناطق با آلتراسیون گرمایی و همچنین کاهش حجم داده ها، مفید تشخیص داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper describes a methodology for the integrated interpretation of airborne
magnetic and airborne y-ray spectrometer data. The Darrehzar porphyry copper deposit is
situated in the Uromieh-Dokhtar magmatic assemblage of Central Iran. Phyllic and
propylitic alteration are pervasive in the area but potassic and argillic alterations are not
readily recognized on the surface. The spatial distributions of geophysical data resemble the
lithological and alteration patterns in the area. The Darrehzar porphyry copper deposit is
considered as a control site for determination of the degree that the geophysical data is correlated with the mineralization zone. Airborne magnetic/radiometric, geochemical
/alteration and ground geophysical data sets have been integrated and analyzed using
canonical correlation method. This technique is found to be useful for the delineation of
hydrothermally altered areas and data compression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • airborne geophysics
  • and kriging
  • canonical correlation analysis
  • Geochemistry
  • Hydrothermal alteration
  • Mineral exploration
  • Pariz area