طراحی آرایه با استفاده از روش همامیخت مکانی

نویسندگان

چکیده

آرایه چشمه (منبع) و گیرنده در برداشت داده‌های لرزه‌ای برای تضعیف امواج سطحی تولید شده با چشمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تضعیف بیشتر این امواج، نیاز به بهینه‌سازی آرایه‌ها داریم. یکی از روش‌های بهینه‌سازی آرایه‌های چشمه و گیرنده روش همامیخت مکانی است. در این روش هر آرایه پیچیده از چند آرایه ساده تشکیل می‌شود که با قرار گرفتن کنار هم آرایه‌ای بزرگ به‌وجود می‌آورند. با استفاده از آرایه‌های ساده 2 و 3 عضوی و قرار دادن نقاط صفر این آرایه‌ها در پهنای کناری پاسخ نهایی آرایه می‌توان این پهناهای کناری را تضعیف کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In seismic data acquisition, source and receiver array is used for attenuation of surface waves caused by the source. To further attenuate surface waves it necessary to optimize arrays.
One of the ways to optimize source and receiver arrays is spatial convolution. In this method each complex array consists of several simple arrays which make a large array when joined together. By using simple arrays of 2 and 3 elements and putting notch points of these arrays in side lobes of the final response of the array, the side lobes can be reduced.