وارون‌سازی ترکیبی داده‌های مقاومت ویژه با آرایه‌های شلومبرژه و دوقطبی- دوقطبی به‌منظور تعیین مسیر درز و شکاف‌های آبدار

نویسندگان

چکیده

به‌دلیل نیاز مبرم به منابع آب در مسیر جاده تله‌کابین توچال، طی یک طرح پژوهشی با استفاده از روش سریع و نسبتاً ارزان‌قیمت VLF محل‌های مورد تردید از نظر وجود درز و شکاف‌های آبدار مشخص شد. سپس با اجرای عملیات مقاومت ویژ? الکتریکی با آرایه شلومبرژه و تهیه مقطع وارون دوبعدی، وجود آب در عمق بین 7 تا 30 متری در فاصله 1930 متری مسیر جاده تایید و چاه حفر شده، طبق پیش‌بینی صورت گرفته به آب رسید. سپس با استفاده از آرایه دوقطبی- دوقطبی پروفیل مقاومت ویژه دیگری روی پروفیل قبلی آرایه شلومبرژه و در کنار چاه به اجرا در آمده تا محیط اطراف چاه به‌طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت برای تشخیص جهت قرارگیری درزو شکاف‌های آبدار، با استفاده از تفکیک‌پذیری عمودی خوب آرایه شلومبرژه و تفکیک‌پذیری افقی خوب آرایه دوقطبی- دوقطبی، داده‌های دو پروفیل به‌صورت ترکیبی مورد وارون‌سازی دوبعدی قرار گرفت و جزئیات بیشتری از چگونگی قرارگیری درز و شکاف‌های آبدار به‌دست آمد این امر در ادام? روند و تعیین مسیر حفاری چاه به‌منظور دسترسی به درز و شکاف‌های بیشتر و پر آب‌تر، کمک شایانی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The goal of this work is to determine the directions of fissures that contain water around the well drilled at a distance of 1930m along the main road to Tochal telecabin. To investigate this problem, a geoelectrical survey was conducted combining dipole-dipole and Schlumberger arrays. At the beginning of the survey, Schlumberger array profile carried out along the road. The electrical tomography obtained from the 2D inversion of the data showed anomaly with low resistivity between 7m to 30m of depth. Then one dipole-dipole array profile overlaying on the Schlumberger array profile crossing the well was carried out. To improve the inverse model using the vertical resolution of Schlumberger array and the horizontal resolution of dipole-dipole array, we performed a joint inversion of Schlumberger and dipole-dipole data. We conclude that the joint inversion improves the resolution of section obtained from each array separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dipole
  • Schlumberger
  • resistivity
  • Joint inversion