بررسی کاربرد مدل‌های میدان مغناطیسی حاصل از داده‌های ماهواره‌ها در برآورد ضخامت پوسته مغناطیسی

نویسندگان

چکیده

ماموریت‌های اخیر ماهواره‌های اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین منجر به افزایش قابل توجه داده‌های میدان مغناطیسی شده است. با داده‌های جدید که کیفیت بسیار مطلوبی نیز دارند، اطلاعات در مورد میدان مغناطیسی زمین به سرعت توسعه یافته و توصیف‌های جدید و دقیق‌تر میدان مغناطیسی از روی مدل‌های میدان مغناطیسی به‌طور پیوسته گسترش می‌یابد. امروزه، تفکیک‌پذیری مدل‌های میدان مغناطیسی به حدی رسیده است که امکان تفسیرهای زمین‌شناختی و ژئوفیزیکی دقیق با استفاده از آنها امکان‌پذیر است.
پوسته مغناطیسی آن بخش از پوسته است که قابلیت نگهداری میدان مغناطیسی را دارد. مرز بالای پوسته مغناطیسی سطح سنگ بستر است، یعنی رسوبات و ورقه‌های یخ را شامل نمی‌شود. مرز پایینی پوسته مغناطیسی نیز عمقی است که درجه حرارت با درجه حرارت کوری سنگ‌های پوسته برابر باشد.
در این مقاله، ابتدا چگونگی آماده‌سازی مدل‌های میدان مغناطیسی براساس داده‌های حاصل از ماهواره‌ها تشریح شده است. سپس، کاربرد روش دوقطبی‌های مغناطیسی معادل چشمه در برآورد ضخامت پوسته مغناطیسی با استفاده از مدل‌های میدان مغناطیسی حاصله، مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The recent satellite missions dedicated to measuring the Earth’s magnetic field have increased the amount of magnetic field data considerably. With the new high quality data, the understanding of the Earth’s magnetic field is improving rapidly and new and better descriptions of the magnetic field models are continuously being developed. The resolution of magnetic field models of the crustal field is now approaching a level, where it becomes possible to use them for geological and geophysical interpretation.
The magnetic crust is that part of the crust that can sustain a magnetic field. Its upper boundary is the bedrock surface, thus it does not include sediments or ice sheets. The lower boundary of the magnetic crust is given the depth to Curie temperature of the crustal rocks. In this paper, it is first explained how satellite magnetic field models are prepared for interpretation. Then the equivalent source magnetic dipole method (ESMD) is introduced and it is explained how we can use it to derive magnetic crustal thickness from the data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic field model
  • Satellite data
  • magnetic crust thickness
  • Curie isotherm