بررسی اثرتغییرتفکیک افقی مدل میان‌مقیاس MM5 در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانه همدیدی اکتبر 2004 روی ایران

نویسندگان

1 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران- استادیار

2 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران- دانشجوی کارشناسی ارشد

3 سازمان هواشناسی کشور- استادیار

چکیده

تاثیر تفکیک افقی مدل میان‌مقیاس منطقه‌ای MM5در پیش‌بینی برخی کمیت‌های جوّی برای یک مورد سامانه کم‌فشار فصل سرد سال مورد بررسی قرار گرفته است. این سامانه شمال غرب و شمال ایران را در تاریخ 12 تا 15 اکتبر 2004 تحت تاثیر قرار داده است. علت انتخاب این سامانه برای بررسی شرایط خاص ایجاد شده حین تکامل آن است که مهم‌ترین آن کاهش شدید دما ( ?15-10) و بارش‌های سنگین در سواحل دریای خزر و دامنه‌های شمالی البرز بوده است. تاثیر افزایش تفکیک افقی مدل MM5 با شبیه‌سازی این سامانه مورد بررسی قرار گرفته است. کمیت‌های هواشنا‌ختی جوّ با تاکید بر فشار در سطح ‌زمین و بارش پیش‌بینی شده با مدل MM5 در تفکیک افقی km60 ، km 20 و km15 با مقادیر تحلیل شده در نقشه‌های همدیدی و مقادیر دیدبانی ایستگاه‌های همدیدی و باران‌سنجی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نقش افزایش تفکیک افقی مدل در مقادیر بارش ارزیابی شده است.
نتایج نشان می‌دهد که مدل به‌خوبی قادر به شبیه‌سازی ویژ‌گی‌های میان‌مقیاس نظیر بارش و سامانه‌های همدیدی است و با کاهش فاصله‌شبکه‌ای به km 20-15، میدان بارش از دقت کیفی قابل قبولی برخوردار می‌شود و تغییر قابل ملاحظه‌ای بین تفکیک افقی 15 کیلومتر و 20 کیلومتر مشاهده نمی‌شود. با توجه به تاثیر ویژه ناهمواری‌های سطح زمین، هم در میزان ارتفاع و هم در شیب ناهمواری‌ها بر میزان بارش و در اختیار نداشتن داده‌های ناهمواری با تفکیک زیاد اجراهای صورت گرفته فقط برای مجموعه‌ای از داده ناهمواری صورت گرفت. طرح‌واره‌های گوناگون موجود در مدل برای شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج براساس مناسب‌ترین هماهنگی با داده‌های دیدبانی‌شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. دلایل تفاوت‌های مشاهده شده بین مقادیر شبیه‌سازی شده و دیدبانی شده بارش اغلب در نبود هماهنگی در روش‌ها، دستگاه‌ها و مدیریت ایستگاه‌های اندازه‌گیری که از سوی دوایر و سازمان‌های متفاوت مدیریت می‌شوند، نهفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of horizontal resolution of MM5 mesoscale model on simulation of precipitation of October 2004 synoptical system over Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Mazraeh Farahani 1
  • Ahad Vazifeh 2
  • Majid Azadi 3
1
2
3
چکیده [English]

In this research the effect and importance of horizontal resolution in mesoscale numerical model of MM5 on quality and magnitude of some atmospheric variables has been discussed. A case study was also carried out to verify the results of the findings. The case occurred in an unusually cold winter. This case was activated in the north of Iran during 12-15 October 2004. The main reason for selecting this case is its heavy fall in temperature (10-15 ?c) and precipitation on the southern coast of the Caspian Sea and the northern side of the Alborz Mountain Range. The effect of horizontal resolution of MM5 has been studied by simulating this atmospheric system. The main variables that have been focused on are mean sea level pressure and predicted precipitation by MM5 model . These variables which are achieved from a run of MM5 with 60, 20, and 15 km, are compared with those of synoptical maps and precipitation observatories. The high resolution effect of model has been considered extensively for precipitation values.
The results revealed that the numerical model is able to simulate the mesoscale and synoptic scale characteristics such as precipitation in synoptic scale quite well. By reducing the horizontal grid size to 15-20 km which fell into mesoscale distance, the precipitation could be simulated reasonably . No distinguishing differences exist in changing the horizontal grid size from 20 to 15 km. The effect of land-use in the surface and its coverage are considered. Special attention is paid to the height fluctuations in the surface and also to the slope of the surface because of their intensive effect on precipitation but since the available data of surface topography was in a single resolution, model is run with same topography data for different grid sizes. The different options of model configurations for physical and dynamical conditions have been tested and the present results are based on the best (based on agreement with observation) output of predictions of variable with emphasis on precipitation. There are some differences in some parts and these differences are discussed and evaluated. The main reasons for disagreement of predicted variables and observations are: disagreement in methods of measurements , various instruments of measurements and different managements from different organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • horizontal resolution
  • MM5 model
  • Numerical predictions
  • precipitation
  • simulation