دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 308936، بهمن 1388 
1. بررسی بی‌هنجاری‌های فروسرخ حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهرماه 1383 راور کرمان

قاسم عسکری؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا رحیمی‌تبار؛ عبدالرضا انصاری


2. ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد

اصغر آزادی؛ غلام جوان دولویی؛ ناصر حافظی مقدس؛ خالد حسامی آذر


6. توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام


11. بررسی مرز سنگ‌کره – سست‌کره زیر شمال غرب ایران، به‌کمک تابع گیرنده S

فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ فروغ صدودی؛ محمدرضا قیطانچی؛ نرگس افسری


12. ساختار پوسته‌ای زیر شمال غرب زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گیرنده دورلرز

نرگس افسری؛ فروغ صدودی؛ محمدرضا قیطانچی؛ ایوب کاویانی؛ فتانه تقی زاده فرهمند