تعیین دقیق گوشه‌های آنومالی گرانی با استفاده از روش فیلتر زاویه تیلت

نویسنده

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران- دانشیار

چکیده

اندازه‌گیری‌های زاویه تیلت میدان پتانسیل می‌تواند کمک بسیار مهمی در تفسیر داده‌های گرانی باشد. علاوه بر زاویه تیلت گرادیان زاویه تیلت را هم می‌توان مورد استفاده قرار داد. از این روش برای تعیین دقیق گوشه‌های بی‌هنجاری استفاده می‌شود. از این روش برای تعیین گوشه‌های اجسام مکعبی شکل و با استفاده از برنامه نوشته شده در محیط مطلب (Matlab) استفاده شده است. از این روش برای تعیین گوشه‌های بی‌هنجاری داده‌های واقعی استفاده شده است. در این ارتباط از داده‌ای بی‌هنجاری باقی گرانی به‌منزلة داده‌های واقعی استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش با نتایج حاصل از روش سیگنال تحلیلی مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که روش زاویه تیلت در آشکارسازی گوشه‌های بی‌هنجاری بهتر عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Precise Edge detection of gravity anomalies by Tilt angle filters

نویسنده [English]

  • Vahid Ardestani
چکیده [English]

Measurements of the tilt angle of potential fields can be a useful aid to their interpretation. There are several varieties of the methods in use, such as tilt angle, and the derivative of tilt angle. Tilt angle filters are used for exact edge detection of the rectangular bodies artificially by writing a MATLAB code. The gravity effects of these models are computed by standard algorithms. The edges of these complex rectangular bodies are determined appropriately by tilt angle. It is also applied on real gravity data. The residual gravity anomalies are used as the real data. Tilt angles are used to determine the edges of these residual anomalies. The results are compared with the results from the analytic signal method which is a classical edge detection method. This shows the better performance of the tilt angle filter method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edge detection
  • gravity anomalies
  • Tilt angle filters