تفسیر دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان زمین‌گرمایی تراواله در ایتالیا

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، انجمن پژوهش ملی، موسسه علوم زمین و منابع زمین، پیزا، ایتالیا

چکیده

بررسی تفضیلی میدان زمین‌گرمایی بهره‌برداری شده تراواله در ایتالیا با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک (MT) در سال 2004 صورت گرفته است. این بررسی، ساختارهای رسانای اصلی این منطقه را آشکار می‌کند. روش میدان طبیعی MT با دورة بلند روش بسیار مفیدی در به نقشه درآوردن زیرسطح شناخته شده است. به‌منظور مدل‌سازی و پردازش داده‌های MT از برنامه وارون‌سازی دوبُعدی استفاده و برای داشتن بهترین تفسیر ممکن همه مدهای داده‌ها امتحان شده است.
مقطع مقاومت ویژه که از داده‌های MT به‌دست آمده با مدل زمین‌شناسی ناحیه تراواله تا عمق 5 کیلومتر سازگار است. نتایج حاصل از این تحقیق، وجود مخزن زمین‌گرمایی عمیقی را در این ناحیه آشکار می‌کند. تشخیص زون‌های رسانا در سنگ‌بستر مقاوم در بسیاری از سایت‌ها به وضوح می‌تواند درحکم جریان شاره‌ها در گسل‌ها و درز و شکاف‌های سنگ‌های دگرگونی تفسیر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

2D inversion of the Magnetotelluric data from Travale Geothermal Field in Italy

نویسندگان [English]

  • Behroz Oskooi 1
  • Adele Manzella 2
1
2
چکیده [English]

A detailed study of the exploited geothermal field of Travale in Italy was conducted using Magnetotelluric (MT) data in 2004. This paper detects the main features of the conductivity structures of this area. For subsurface mapping purpose, the long period natural-field MT method proved very useful. For processing and modeling of the MT data, 2D inversion schemes were used and to have the best possible interpretation all modes of data were examined.
The resistivity model obtained from MT data is consistent with the geological model of the Travale region down to five kilometers. The current MT results reveal the presence of a deep geothermal reservoir in the area. Recognition of the conductive zones in the resistive basement in many sites can clearly be interpreted as the flow of the fluids in the faults and fractures of the metamorphic rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2D inversion
  • Geothermal field
  • magnetotelluric
  • resistivity
  • Travale