مقایسه بین داده‌‌های ژئوفیزیک هوایی و تصاویر حسگر استر در نقشه‌برداری از مناطق دگرسانی گرمابی به‌‌منظور اکتشاف کانی‌‌سازی مس در منطقه بافت کرمان

نویسندگان

1 دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

منطقه مورد بررسی، دربرگیرندة محدوده شمالی نقشه زمین‌‌شناسی 1:100000 بافت در استان کرمان است. داده‌های ژئوفیزیک هوایی و تصاویر حسگر استر (ASTER) این منطقه در ارتباط ‌‌با نقشه‌برداری از مناطق دگرسان شده، آنالیز و مقایسه شده‌‌اند. داده‌های حسگر استر در محدوده فروسرخ طول موج کوتاه با استفاده از روش‌های مؤلفه اصلی و نسبت باندی مورد آنالیز قرار گرفته و مناطق دگرسان بارزسازی شده‌‌اند. داده‌‌های ژئوفیزیک هوایی نیز با استفاده از روش‌های مؤلفه‌‌های اصلی و نقشه‌‌های نسبتی آنالیز شده‌اند. بررسی داده‌‌های تابش‌سنجی (پتاسیم) نشان داد آن‌گونه که انتظار می‌‌رفت همة مقادیر زیاد پتاسیم مشاهده شده با مناطق دگرسان شده ارتباط ندارد و مقدار زیاد پتاسیم در سنگ‌های فلدسپاردار در برخی مناطق، موجب نمایش مقدار زیاد پتاسیم در نقشه‌‌های ژئوفیزیک شده است. ارزیابی کلی داده‌‌های استر و ژئوفیزیک هوایی در این منطقه نشان می‌‌دهد که داده‌‌های استر، مناطق دگرسان شده را با دقت بیشتری نسبت به داده‌‌های ژئوفیزیک مشخص می‌کنند. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که داده‌‌های ژئوفیزیکی برخلاف داده‌‌های دورسنجی می‌توانند بی‌‌هنجاری‌های سطحی و تا حدودی عمقی را مشخص سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Airborne Geophysical and ASTER Data for Hydrothermal Alteration Mapping for Exploration of Copper Mineralization

نویسندگان [English]

  • Feizollah Masoumi 1
  • Hojatollah Ranjbar 2
چکیده [English]

The study area covers the northern part of the Baft geological map (scale of 1:100 000 ). Several porphyry and vein-type mineralization are reported from this area. A topic that is discussed in the mineral exploration community is the use of remote sensing and airborne geophysics for porphyry type mineralization. Which one is more reliable and efficient in hydrothermal alteration mapping? Airborne geophysical data and Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) images of this area were analyzed and compared for hydrothermal alteration mapping. ASTER data was analyzed by using shortwave infrared (SWIR) bands by applying principal component analysis (PCA) and band ratioing, in order to enhance the altered areas. Band ratios such as 4/9, 7/9 ad 7/6 were used for hydrothermal alteration enhancement. After applying PCA, principal component 3 could enhance the hydrothermal alteration. Airborne geophysical data was analyzed by applying principal component analysis and ratioing techniques. The higher K radiometric values, as was expected, are not entirely associated with hydrothermal alteration. There are anomalous values that are associated with the lithologies that are rich in K-bearing feldspars. The overall evaluation of satellite and geophysical data shows that ASTER data is more accurate in terms of hydrothermal alteration mapping than geophysical data in this area. Nevertheless, this point should be taken into consideration that the geophysical data can detect both surface and sub-surface anomalies. The combined use of both data sets is recommended for hydrothermal alteration mapping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • airborne geophysics
  • ASTER
  • Hydrothermal alteration
  • principal components analysis