شناسایی زون گسله جنوب بم با استفاده از روش CSTMT

نویسندگان

1 دانش‌آموخته، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 مدیربخش ژئوتکنیک، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران

4 استاد ژئوفیزیک، بخش علوم زمین، دانشگاه اپسالا،

چکیده

در سال‌های اخیر، روش‌های الکترومغناطیسی به‌‌طور گسترده در آشکارسازی و تشخیص ساختار ژئوالکتریکی محدود? گسل‌ها به ‌کار رفته است. در این مقاله از روش رادیومگنتوتلوریک با چشم? کنترل شده (CSTMT) در تشخیص زون گسلی بم استفاده شد. در دی‌‌ماه 1382 زلزله‌ای به بزرگی 5/6 ریشتر، شهر بم را تخریب کرد. در منطق? ذکر شده، جابه‌جایی‌های سطحی نشان می‌‌دهد که حدود 2 متر از لغزش عمقی در گسلی رخ داده است که قبلاً مشخص نشده بود. این گسل جدید که 12 کیلومتر از مرکز شهر به طرف جنوب گسترش دارد امتدادلغز است و بیشینه لغزش آن 2 متر در عمق حدود 5 کیلومتر است. یک نیم‌رخCSTMT شامل نوزده نقطه در جهت شرقی-غربی و عمود بر گسل برداشت شد. نتایج حاصل از وارون‌سازی یک‌بُعدی و دوبُعدی به خوبی با شبه ‌مقاطع ویژ? الکتریکی داده‌ها و زمین‌شناسی منطقه تطبیق می‌کند و به خوبی اختلاف مقاومت ویژ? الکتریکی موجود در طول نیم‌رخ را مشخص می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of a fault zone in the south of Bam using CSTMT method

نویسندگان [English]

  • Davood Moghadas 1
  • Behrooz Oskooi 2
  • Saeed Hashemi Tabatabaei 3
  • L. Pesersen 4
  • Aziz Nasuti 1
1
2
3
4
چکیده [English]

Due to their inherent sensitivity to resistivity contrast, EM methods have an important role in detection of fault zones. In this paper, we experienced Controlled Source Tensor Magnetotelluric (CSTMT) method to recognize a fault zone in Bam area. An earthquake devastated the town of Bam on 26 December 2003. Surface displacements reveal that over 2 m of slip occurred at depth on a fault that had not previously been identified. This fault, located in south of Bam, is a strike slip fault which extends from the centre of Bam city southwards for about 12 km. Data were collected along a profile with an approximately NW-SE direction and perpendicular to the fault. The frequency range used in this method is in the range of 1-25 kHz. The CSTMT field measurements resolved well the resistivity contrast along the profile and 1D and 2D inversion models agree well with the data. Consequently, CSTMT is proved to be a useful method for detecting such structures, utilizing tensor data produced by two perpendicular magnetic loops together with a four electric sensor array.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bam
  • CSTMT
  • Fault
  • inversion
  • resistivity