دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 771747، بهمن 1390، صفحه 1-295 
بررسی فعالیت گسل شمال نیشابور

صفحه 179-193

10.22059/jesphys.2012.24309

مرتضی فتاحی؛ سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی طالبیان؛ عباس بحرودی؛ جیمز هالینگورت؛ ریچارد والکر


بررسی تغییرات فیزیکی آب‌های خلیج چابهار در مونسون زمستانه (1385-1386)

صفحه 195-216

10.22059/jesphys.2012.24310

فرشته کمیجانی؛ وحید چگینی؛ محمد رضا بنازاده ماهانی؛ محمدسعید سنجانی


شناسایی زون گسله جنوب بم با استفاده از روش CSTMT

صفحه 27-39

10.22059/jesphys.2012.24314

داوود مقدس؛ بهروز اسکویی؛ سعید هاشمی‌ طباطبایی؛ لاست پدرسن؛ عزیز ناسوتی


پی‌‌جویی‌‌های شکست مرزی و درون‌‌چاهی برای تعیین ویژگی‌های لایه‌‌های کم‌‌عمق شهر بم، در جنوب شرقی ایران

صفحه 41-58

10.22059/jesphys.2012.24315

محمد‌‌علی ریاحی؛ سیدهاشم طباطبائی؛ علی بیت‌‌اللهی؛ عباس قلندرزاده؛ مرتضی طالبیان؛ مرتضی فتاحی