دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 585216، مرداد 1390، صفحه 1-266 (مجله فیزیک زمین و فضا) 
بررسی لرزه‌خیزی گسله آستانه در البرز شرقی

صفحه 1-16

مجید نعمتی؛ دنیس هتسفلد؛ محمدرضا قیطانچی؛ احمد سدیدخوی؛ نوربخش میرزائی؛ علی مرادی


راندگی پنهان چسکین و اثر احتمالی آن بر هزارة گمشده (دشت قزوین)

صفحه 17-31

رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی؛ حسن فاضلی نشلی؛ مارک کوئیگلی؛ آرمین اشمیت؛ قاسم عزیزی؛ مهران مقصودی


بررسی قابلیت روش اجزاء محدود در جداسازی بی‌هنجاری‌‌های گرانی ساختمان‌‌های نفتی

صفحه 111-125

فرامرز دولتی ارده جانی؛ علی مرادزاده؛ محمد یعقوبی‌پور؛ سیدهاشم طباطبایی