وابستگی بسامدی خودپذیری مغناطیسی نانو ذرات مگنتایت

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 مربی، گروه فیزیک، دانشگاه هرمزگان، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه لیورپول، انگلستان

چکیده

با استفاده از دستگاه اندازهگیری خواص مغناطیسی (MPMS)، خودپذیری مغناطیسی سه اندازه 5، 7 و 10 نانومتر از ذرات مگنتایت معلق در هیدروکربن (که فروسیال نامیده میشوند، Ferrofluids) را بهطور پیوسته از بسامد 0 تا 1000 هرتز اندازه گیری کردهایم. نتایج بهدست آمده، وابستگی خودپذیری مغناطیسی این ذرات ریز در حد نانو را به بسامد میدان مغناطیسی تأیید کرده است و نتایج جدیدی در خصوص میزان اندرکنش ذرات SP بهدست میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency dependency of magnetic susceptibility in SP magnetite grains

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hamedpour Darabi 1
  • Maryam Noorafshan 2
  • Jan Dearing 3
چکیده [English]

Using a Magnetic Property Measurement System (MPMS), we measure magnetic susceptibility continuously at frequencies from 0 to 1000 Hz for three different superparamagnetic (SP) grain sizes of magnetite (5nm, 7 nm and 10 nm) suspended in hydrocarbons (Ferrofluids). Our results confirm non-zero values of frequency-dependent susceptibility in the fine tail of nano-sized grains and provide new empirical data for the degree of interaction between SP grains (nano particles) affecting magnetic susceptibility and frequency-dependent susceptibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferro fluid
  • Frequency dependency
  • Nano particles