مروری بر نظریه روش‌های اکتشافی الکترومغناطیسی

نویسندگان

چکیده

به منظور تفسیر صحیح اندازه‌گیری‌های سطحی مؤلفه‌های میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی، بایستی مفاهیم اولیه برهم‌کنش این میدان‌ها با زمین را بدانیم. در این مقاله، ابتدا به شرح قوانین ماکسول و به‌دست آوردن معادلات موج می‌پردازیم. آنگاه برای نشان دادن کاربرد امواج الکترومغناطیسی در اکتشاف‌های ژئوفیزیکی، پاگیری (امپدانس) موج تخت برای یک نیم‌فضای همگن محاسبه می‌شود. سپس به توضیح تانسور پاگیری و بردار تیپر می‌پردازیم و بعد از آن توابع انتقال موج تخت دوبعدی و تجزی? مد را بررسی می‌کنیم. در نهایت ناهمسانگردی و و تابع تبدیل برای امواج تخت به طور خلاصه شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the theory of electromagnetic exploration methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maxwell’s equations
  • Impedance tensor
  • Tipper vector
  • Anisotropy