کاهش عدم قطعیت مکانی در الگوریتم M8 با استفاده از چشمه‌های بالقوة زمین‌لرزه

نویسندگان

1 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

2 مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی 1159- 451195

3 سازمان انرژی اتمی ایران صندوق پستی 1339- 14155

چکیده

کاربرد الگوریتم M8 یکی از راهکارهای معتبر در پیش‌بینی میان‌مدت زمین‌لرزه است. گستره مکانی پیش‌بینی شده با این الگوریتم، ناحیة نسبتاً وسیعی را دربرمی‌گیرد. از این‌رو، با توجه به اینکه زمین‌لرزه‌ها در محیط‌هایی رخ می‌دهند که پتانسیل لازم برای تجمع تنش و ایجاد گسیختگی را داشته باشند، با مشخص کردن این مناطق که در واقع همان چشمه‌های بالقوه زمین‌لرزه‌اند و محدود کردن گستره پیش‌بینی شده با الگوریتم M8 به این چشمه‌ها، می‌توان وسعت این گستره را محدودتر کرد و عدم قطعیت مکانی را کاهش داد. در این تحقیق، ابتدا این روش برای زمین‌لرزه‌های رودبار و بم که الگوریتم M8 توانسته است در حد قابل قبولی آنها را پیش‌بینی کند، آزمایش شده است. در مرحله بعد، گستره‌های پیش‌بینی شده با الگوریتم M8 برای رویداد زمین‌لرزه‌های آتی مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه وسعت نواحی پیش‌بینی شده با الگوریتم M8 در صورت استفاده از چشمه‌های بالقوه زمین‌لرزه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial uncertainty reducing in M8 algorithm using potential earthquake sources

نویسندگان [English]

  • Navid Shadmanaman 1
  • Noorbakhsh Mirzaei 1
  • Abdolreza Ghods 2
  • Ali Negarestani 3
  • Forogh Keshvari 1
1 Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
2 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) P.O. Box 451195-1159
3 Atomic Energy Organization of Iran, P.O. Box 14155-1339
چکیده [English]

M8 algorithm is a well-known method for intermediate-term earthquake prediction. The predicted area by M8 algorithm includes relatively extensive territory. Since earthquakes occur in places where enough potential for accumulating stress exists, by limiting the predicted area to them, spatial uncertainty of M8 algorithm can be reduced. In this work, at first, we tested this method for the Rudbar and Bam earthquakes as M8 algorithm could predict them well. Then, areas of forward (future) earthquake prediction by M8 algorithm were tested by this method. The results show considerable reduction of predicted area using potential earthquake sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • M8 algorithm
  • Spatial uncertainty
  • Potential earthquake sources
  • Intermediate-term earthquake prediction
  • Seismic precursors