پیش‌بینی‌های میان‌مدت زمین‌لرزه در ایران براساس الگوریتم M8

نویسندگان

1 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

2 مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی 1159- 451195

چکیده

الگوریتم M8 روشی برای پیش‌بینی میان‌مدت زمین‌لرزه‌های بزرگ (بزرگی 5/6 ریشتر یا بیشتر) است. این الگوریتم فعالیت‌های لرزه‌ای پیش‌آگاهی دهنده قبل از زمین‌لرزه‌های بزرگ را مورد بررسی قرار می‌دهد. از این فعالیت‌ها برای شناسایی هنگام اعلام خطر یا زمان بیشترین احتمال وقوع (TIP ، (times of increased probability) زمین‌لرزه‌های بزرگ استفاده می‌شود. هر TIP به‌مدت 5 سال به ناحیه‌ای که وسعت آن چندین برابر اندازه چشمه زمین‌لرزه در حال وقوع است، اشاره می‌کند. تاکنون چندین زمین‌لرزه بزرگ براساس الگوریتم M8، به‌طور موفقیت‌آمیز پیش‏بینی شده است. در این تحقیق، با استفاده از این الگوریتم پهنه ایران برای پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های آتی (پیش‌‌بینی پیشرو) مورد آزمایش قرار گرفته است. کاربرد الگوریتم  M8وجود چند منطقه خطر برای وقوع زمین‌لرزه‌های آتی را در نقاط مختلف ایران نشان می‌دهد. این مناطق اعلام خطر در غرب و جنوب‌غرب ایران قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intermediate earthquake prediction in Iran by M8 algorithm

نویسندگان [English]

 • Navid Shadmanaman 1
 • Norbakhsh Mirzaei 1
 • Abdolreza Ghods 2
 • Forogh Keshvari 1
1 Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
2 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) P.O. Box 451195-1159
چکیده [English]

The M8 algorithm for earthquake prediction is used for intermediate-term prediction of large earthquakes (M6.5) in Iran. The M8 algorithm analyzes premonitory seismic activities prior to the occurrence of large earthquakes. The seismic precursors are used to identify times of increased probability (TIP) for a given region. Duration of each TIP or alarm announced by M8 algorithm is 5 years that includes the area several times larger than the causative earthquake source. Up to now, several large earthquakes have been successfully predicted by M8 algorithm in the world. In this work, forward earthquake predictions are tested in Iranian territory using this algorithm. The M8 algorithm identifies candidate areas for oncoming earthquakes. These TIPs include areas of the west and southwest of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • M8 algorithm
 • Intermediate-term earthquake prediction
 • Times of increased probability
 • Forward prediction
 • Retrospective prediction
 • Seismic precursors
 • Seismcity pattern