تعیین ژئوئید ایران با انتگرال استوکس درجة بالا

نویسنده

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

چکیده

انتگرال استوکس درجة بالا برای تعیین ژئوئید منطقه‌ای در ایران به کار برده شده است. برای محاسبه درجة پایین ارتفاع ژئوئید از مدل ژئوپتانسیل استفاده شده است. برای محاسبه قسمت درجة بالا از انتگرال استوکس درجة بالا استفاده می‌شود و بنابراین ارتفاع ژئوئید از این راه محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Iranian geoid by high-degree ellipsoidal Stokes integral

نویسنده [English]

  • Vahid E. Ardestani
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155- 6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

The high-degree ellipsoidal Stokes integral (Ardestani and Martinec, 2003a) is used to compute the geoidal heights over a territory in Iran. To compute the low-degree part of the geoidal heights a global geopotential model (EGM96) is used and for the high-degree part, the solution of the ellipsoidal Stokes boundary-value problem (BVP) in the form of surface integral is applied.
Therefore the geoidal heights con be calculated for a part of Iranian territory where the data is available.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian geoid
  • High-degree ellipsoidal Stokes integral