برآورد عمق ناهنجاری‌های گرانی به کمک معادلة همگن اویلر

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

چکیده

در این مقاله، توانایی روش اویلر در برآورد کردن عمق ناهنجاری‌های گرانی ناشی از پیمایش‌های گرانی‌سنجی و یا میکروگرانی‌سنجی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور پایداری و صحت جواب‌های حاصل از روش اویلر با توجه به پهنای پنجره، موقعیت قرارگیری جواب‌ها و انتخاب ضریب ساختار مناسب روی مدل‌های مصنوعی متفاوت آزمایش می‌شود تا بهترین جواب ممکن را برای پهنای پنجره معین و ضریب ساختار به خصوص برای یک مدل خاص به‌دست آوریم.
پژوهش‌های صورت گرفته مرتبط با این مقاله نشان می‌دهد که انتخاب بهترین پهنای پنجره نقش شاخص‌تری در به‌دست آوردن بهترین جواب برای عمق مدل نسبت به بقیه موارد دارد؛ به این معنی که برای شروع باید ابتدا به دنبال پهنای پنجره مناسبی باشیم که در نتیجه آن، تعداد جواب‌های به‌دست آمده قابل قبول، بیشتر باشد. با انتخاب درست پهنای پنجره می‌توان برآورد درستی از مختصات افقی مدل بدون توجه به ضریب ساختار به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depth estimate for gravity anomalies via Euler’s homogenous equation

نویسندگان [English]

  • Farshad Salajegheh
  • Vahid E. Ardestani
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the applicability of Euler’s homogenous equation method in detecting gravity anomalies from gravity or microgravity data is addressed. The stability of Euler solutions with respect to the window size, window position and choice of the structural index value (defining the anomaly attenuation rate) is analyzed and demonstrated using synthetic microgravity data created for different anomaly models. The analysis reveals that the optimum window size required to obtain the best solutions is a function of the source depth. The horizontal location parameters can be determined correctly if the window is located in the region of high derivatives regardless the assigned structural index v. Meanwhile, depth solution is linearly dependent on the structural index and incorrect choice of structural index leads to significant error in the estimated depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euler deconvolution
  • Window’s size
  • Structural index
  • Microgravity
  • Gravity