نویسنده = مهدی رضاپور
تعداد مقالات: 6
3. تعیین سرعت امواج لرزه‌ای و مدل سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شبکه لرزه‌نگاری شیراز

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-52

10.22059/jesphys.2012.29113

سید محمود اظهری؛ مهدی رضاپور؛ مصطفی جوان مهری


6. روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور