نویسنده = مجید مزرعه فراهانی
فرایابی شارهای تلاطمی در لایه‌ مرزی جوّ با استفاده ازیک مدل بستار مرتبه دوم

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 107-122

10.22059/jesphys.2014.36700

مجید مزرعه فراهانی؛ علی جلالی؛ محمدعلی ثقفی


معرفی و آزمایش یک مدل لایه مرزی با بستار مرتبه دوم

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 219-231

10.22059/jesphys.2012.28445

مجید مزرعه فراهانی؛ علی جلالی؛ محمد علی ثقفی


بررسی طرحواره‌های پارامترسازی همرفت کومه‌ای در مدل‌های بزرگ و میان‌مقیاس

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389

مریم قرایلو؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


بررسی عددی تحول ابر همرفتی با استفاده از مدل ابر یک‌بعدی کج وابسته به زمان صریح ( )

دوره 35، شماره 3، آبان 1388

مریم قرایلو؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید مزرعه فراهانی