کلیدواژه‌ها = ژئوفیزیک
سی و نه سال تولید علم ایران در حوزه ژئوفیزیک

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 147-166

10.22059/jesphys.2015.53441

مریم اسدی؛ علی قادری سهی


ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

اصغر آزادی؛ غلام جوان دولویی؛ ناصر حافظی مقدس؛ خالد حسامی آذر


طراحی و ساخت فرستنده و گیرندة رقمی (دیجیتال) داده‌های ژئوالکتریک و کاربرد آن در کاهش اثر نوفه

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1

غلام جوان دولویی؛ اصغر آزادی؛ نصرالله کمالیان