کلیدواژه‌ها = هواویز
شناسایی حداکثر ضخامت لایه گردوخاک بر مبنای مشاهدات ماهواره CALIPSO مطالعه موردی: استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.351868.1007477

فاطمه فلاح زاده؛ علیرضا محمودیان؛ مرضیه دادی زاده


بررسی هواویزها و آستانه های آن در غرب آسیا و ارتباط آن با پوشش گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.364171.1007554

شلیر کاتورانی؛ محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری