کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 5
4. تغییرات ماهانه میانگین تراز سطح آب در خلیج فارس، دریای عمان و شمال دریای عرب در 1994

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

سیدعلی آزرم‌سا؛ سیامک شفیعی؛ رجبعلی کامیابی گل


5. مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر)

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

کامران لارى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ مهدى شفیعى فر