کلیدواژه‌ها = سرعت گروه
بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384

سید حمید سیدین؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نصرالله کمالیان


برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg

دوره 30، شماره 2، تیر 1383

غلامرضا رستگارموحد؛ عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى