تعداد مقالات: 830
126. اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

مصطفى نقى زاده؛ ناصر حسین زاده گویا


127. اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر

دوره 29، شماره 1، بهار 1382

مجتبی ذولجودی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


128. برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1382

عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى؛ مصطفى نقى زاده؛ مازیار حقیقى


130. کاربرد نشانگرهای لرزه نگاری شیب و ضخامت واقعی در تفسیر اطلاعات بازتابی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381

ایرج عبدالهی فرد؛ جاوید حسن زاده آذز


131. مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

على نجاتى کلاته؛ وحید ابراهیم زاده اردستانى


132. حذف اثر شیب به کمک برون راند شیب در رکوردهای چشمه مشترک

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

اصغر نادری؛ عبدالرحیم جواهریان؛ علیرضا گلال زاده


133. بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم

دوره 27، شماره 2، تابستان 1380

سید علیرضا صادقی حسینی؛ فروزان ارکیان


138. مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط

دوره 27، شماره 1، بهار 1380

ولی کلانتر چاهوکی؛ مجید عباسپور


140. پهنه‌بندی ضریب جذب امواج کدا در البرز مرکزی، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های حاصل از زلزله کجور- فیروزآباد (2004)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

حبیب رحیمی؛ نصرالله کمالیان؛ حسین حمزه‌لو؛ معصومه زرافشان


141. محاسبه سازوکار زمین‌لرزه اسفند 1383داهوئیه زرند براساس طیف دامنه موج و قطبش

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

محمدرضا حاتمی؛ مهرداد پاکزاد؛ نصراله کمالیان؛ نوربخش میرزایی


142. شبیه‌سازی عددی نقش کوهستان در یک سامانه بارش‌زا روی ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


144. تاثیر شکل هندسی منافذ بر سرعت امواج لرزه‌ای در سنگ‌های کربناته مخازن هیدروکربوری

دوره 35، شماره 3، پاییز 1388

جعفر ولی؛ عزت اله کاظم زاده؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمد رضا اصفهانی


145. بازسازی ردلرزه‌های از بین رفته با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

محمدعلی ریاحی؛ ناصر بنی‌حسن؛ نوید امینی


146. توسعه مدل‌های مستقیم ساده نرمال شده در حوزه تبدیلات گوشه‌ها در مقیاس‌های چندگانه

دوره 36، شماره 1، بهار 1389

آرش متشرعی؛ حسین زمردیان؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ محمود میرزایی


147. فیلتر خطی برای ادام? فراسو و فروسو به کمک تبدیل موجک و کاربرد آن در پردازش داده‌های مغناطیسی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

احمد امینی؛ یاسر فاضل بیدگلی؛ حسن حاجی‌حسینی رکن‌آبادی


148. مهاجرت زمانی پیش از برانبارش داده‌های لرزه‌ای دوبُعدی به روش کرشهف

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389

پویا هادیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بهزاد نظری


149. روشی نوین در ارزیابی دقت مدل‌های ژئوپتانسیل در مطالعه منطقه ایران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389

محمدعلی شریفی؛ مهدی نیکخو؛ مجید عباس‌زاده