تعداد مقالات: 849
127. بررسی کارایی خصوصیات مغناطیسی خاک در تفکیک منابع تولید رسوب

دوره 37، شماره 1، بهار 1390

اصغر کوهپیما؛ سادات فیض‌نیا؛ حسن احمدی؛ محمد معظمی


128. مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند


129. مروری بر نظریه روش‌های اکتشافی الکترومغناطیسی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

بهروز اسکویی؛ داوود مقدس


130. محاسبه سازوکار زمین‌لرزه اسفند 1383داهوئیه زرند براساس طیف دامنه موج و قطبش

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

محمدرضا حاتمی؛ مهرداد پاکزاد؛ نصراله کمالیان؛ نوربخش میرزایی


131. شبیه‌سازی عددی نقش کوهستان در یک سامانه بارش‌زا روی ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


132. تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در حوزه ردلرزه شعاعی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

مجید باقری؛ محمدعلی ریاحی


133. بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده‌‌‌‌های لرزه‌‌ای در میدان نفتی شادگان

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-29

ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز؛ اصغر نادری؛ مصطفی حیدری؛ سجاد اسماعیل پور


134. پراکندگی امواج لرزه‌ای در محیط‌های همگن سه‌بُعدی با استفاده از روش اجزای مرزی در حوزة زمان

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-40

عبداله سهرابی‌بیدار؛ محسن کمالیان؛ محمد کاظم جعفری


135. A method for 2-dimensional inversion of gravity data

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 23-33

S Vatankhah؛ V Ardestani, E.؛ M Ashtari Jafari


136. Attenuation of Fourier spectra for 2012 Ahar–Varzaghan earthquakes, Northwestern Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-38

Meghdad Samaei؛ Masakatsu Miyajima؛ Nobuoto Nojima


138. بررسی ساختار سرعتی پوسته در زیر شبکه لرزه‌نگاری قوچان با استفاده از برگردان زمان سیر امواج زمین‌لرزه‌‌های محلی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-37

مصطفی جوان‌مهری؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمدرضا قیطانچی؛ سید محمود اظهری


139. برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در شمال‌شرق ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-33

عماد علیخانی؛ حبیب رحیمی


140. معرفی شبکه اندازه گیری پیش‌نشانگرهای الکتریکی زمین‌لرزه‌ها بروش VAN درشمال‌غرب ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-36

بهزاد زمانی قره چمنی؛ حامد حمیدی هریس؛ جمال بروستانی


141. به‌کارگیری نگار تشدید مغناطیسی هسته‌ای و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تراوایی یکی از مخازن نفت سنگین در جنوب ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-45

مریم روستایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ مهدی تدینی؛ سیاوش ترابی


142. Simulation of entrainment near a density stratified layer: Laboratory experiment and LIDAR observation

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 27-34

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سمانه ثابت قدم


144. Assessment of Geothermal Potential of Parts of Middle Benue Trough, North-East Nigeria

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 27-42

Kazeem Adeyinka Salako؛ Adebayo Abbass Adetona؛ Abdulwaheed Adewuyi Rafiu؛ Usman D. Alahassan؛ Abdulateef Aliyu؛ Taiwo Adewumi


145. پهنه‌بندی زمین‌لرزه‌ای گستره تهران و نواحی مجاور با استفاده از مجموعه‌های فازی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 29-44

الهام بوستان؛ نوربخش میرزائی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علی شفیعی


147. تصحیح استاتیک با استفاده از تشخیص کانال کور

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-43

سیدحسین سیدآقامیری؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی