تعیین مدل سرعتی از خطوط لرزه ای با استفاده از وارون سازی زمان سیر موج در میدان نفتی اهواز

نویسندگان

چکیده

در این مقاله از، وارون سازی زمان سیر موج برای به دست آوردن مدل سرعت عمق از داده های لرزه ای استفاده شده است. به منظور تولیدتصویر صحیح از ساختار زیر سطح زمین، مقطع لرزه ای توسط مدل سرعتی به دست آمده از مرحله، وارون سازی، بر انبارش شده، سپس داده ها کوچ عمقی داده شده اند. نتیجه به دست أمده از مرحله کوچ عمقی تطابق خوبی را با اطلاعات زمین شناسی منطقه مورد مطالعه نشان داد، روش مورد اشاره بر روی داده هـای لرزه های بازتابی حاصل از یک خط لرزه ای از میدان نفتی اهواز انجام شده است.
در این تحقیق، سه مرحله اساسی برای به دست آوردن تصویر لرزهای بر روی داده ها بکار رفته است که عبارت اند از: قرائت زمان رسید امواج، ساختن مدل اولیه برای انجام وارون سازی داده ها و در نهایت انتخاب الگوریتم مناسب برای کوچ داده های لرزه ای در میدان نفتی اهواز.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Travel time inversion has been used in this study in order to obtain a velocity model. This velocity model has been used in a depth migration algorithm afterwards.
To achieve this purpose three main steps are as follows: picking phases, forward modeling, inverse modeling and finally using an appropriate depth migration algorithm to apply to the data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depth migration
  • modeling
  • Picking phase
  • Travel time inversion
  • Velocity model