تخمین عمق متوسط اجسام دو‌بعدی از داده‌های میکروگرانی‌سنجی با استفاده از روش کواسی- نیوتن

نویسنده

مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی 6466- 14155

چکیده

عمق متوسط چندضلعی‌های دوبعدی با مینیمم کردن تابع چند متغیری که در واقع اختلاف بین داده‌های اندازه‌گیری و محاسبه‌ای است برآورد می‌شود.
به این منظور، برنامه‌ای رایانه‌ای نوشته شده و در مورد مدل‌های مصنوعی و حقیقی به‌کار رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Average depth estimation of 2-D bodies through micro-gravity data by quasi Newton method

نویسنده [English]

  • V. E. Ardestani
Institute of Geophysics, University of Tehran, P.O. Box 14155-6466, Tehran, Iran And Center of Excellence in Surveying Engineering and Disaster Monitoring (CESEDM)
چکیده [English]

The function defined in MATLAB for minimizing the unconstrained multivariable function (fminunc) based on the quasi Newton method is used to minimize the square differences between calculated and observed data (misfit function).
The computer code provided is applied for estimating the average depth of n-sided polygons as synthetic models. The method is also used for real data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Average depth
  • Gravity data
  • Quasi Newton